...
 
User : Pass :
  ดนตรีคลาสสิก...บทเพลงและการขับร้อง ( เล่าเรื่องโดย Bussaba )     
 

3. ลักษณะเพลงซิมโฟนี


               ซิมโพนีเป็นบทเพลงที่บรรเลงโดยวงออร์เคสตราในช่วงปลายของศตวรรษที่ 18 วงซิมโพนีออร์เคสตราประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ คือ

* ประเภทเครื่องสาย ได้แก่
ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และดับเบิลเบส (
View)

* ประเภทเครื่องเป่าลมไม้สี่ประเภทจัดเป็นคู่ ได้แก่
ฟลู้ต โอโบ คลาริเน็ต และบาสซูน
 

* ประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองซึ่งมักจัดเป็นคู่เช่นกันคือ
ทรัมเป็ต ฮอร์น

* ประเภทเครื่องตี ได้แก่
ทิมปานี และเครื่องตีอื่น ๆปกติบทเพลงซิมโฟนีประกอบด้วยสี่ท่อน คือ เร็ว - ช้า - เร็ว - เร็ว ในแต่ละท่อนมีการกำหนดรูปแบบการประพันธ์ที่สำคัญคือ

** ท่อนแรก ( Allegro )

          ใช้รูปแบบโซนาตา อัลเลโกร มีลีลาจังหวะเร็ว ปกติ คือ allegro บางครั้งอาจจะมีส่วนนำด้วย ซึ่งลีลาจังหวะที่ใช้ในช่วงส่วนนำนี้มักจะใช้ในลักษณะ adagio ท่อนนี้เน้นความสง่างาม ยิ่งใหญ่ โดยมีแนวทำนองอ่อนหวานสอดแทรกอยู่ด้วย

** ท่อนที่สอง ( Andante )
          มักใช้รูปแบบเทร์นารี หรือไบนารี หรืรูปแบบอื่น ๆ มีลีลาจังหวะช้าในลักษณะ Andante เป็นส่วนมาก ท่อนนี้แสดงออกถึงความไพเราะ ฟังสบาย ไม่เน้นความจริงจัง เข้มแข็ง บางครั้งรูปแบบจึงมีความยืดหยุ่น อิสระ

** ท่อนที่สาม ( Allegro )
          ใช้รูปแบบมินูเอท ซึ่งเป็นรูปแบบเทร์นารีประเภทหนึ่งมีลีลาจังหวะ เร็ว คือ Allegro อยู่ในอัตราจังหวะ 3/4 มินูเอท เป็นรูปแบบซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ABA
ส่วน A เรียกว่า มินูเอท ซึ่งมีความสง่างาม
ส่วน B เรียกว่า ทริโอ มีความสบายกว่ามินูเอทและสบายกว่าท่อนที่สาม เรียกว่า สเกร์ทโซ (Scherzo) มีโครงสร้างเหมือนมินูเอท แต่เน้นความรู้สึก ตลกขบขัน สนุกสนาน มากขึ้น

** ท่อนที่สี่ ( Allegro )
          มีลักษณะคล้ายท่อนแรก ปกติใช้รูปแบบโซนาตา อัลเลโกร มีลีลาจังหวะเร็ว คือ Allegro ซิมโฟนีบางบทอาจจะใช้รูปแบบรอนโด ( ABACA หรือ ABACABA )


         สุนทรีย์...
           สุนทรีย์ ของซิมโฟนีอยู่ที่ความหลากหลายของสีสันเครื่องดนตรีที่ผสมผสานกัน ความมีพลังของเครื่องดนตรีทั้งวงออร์เคสตราที่บรรเลงประสานเสียงกระหึ่ม การสอดรับและล้อกันของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นแต่ละประเภท และในบางขณะจะมีเพียงเสียงแผ่วเบาของเครื่องดนตรีไม่กี่ชิ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังให้จินตนาการไปอย่างไร้ขอบเขต นอกจากนี้ลีลาจังหวะและรูปแบบที่กำหนดไว้แต่ละท่อน ทำให้ท่วงทำนองและเสียงประสาน ตลอดจนองค์ประกอบดนตรีอื่น ๆ แตกต่างกันโยสิ้นเชิง สิ่งนี้นับเป็นเสน่ห์ที่สำคัญยิ่งของซิมโฟนี ผู้ฟังซิมโฟนีจึงควรศึกษาเรื่องราวของซิมโฟนีแต่ละบทและฟังบทเพลงซิมโฟนีเพื่อให้ได้รับอรรถรสทางสุนทรีย์ของซิมโฟนีอย่างครบถ้วน

ตัวอย่าง
ซิมโฟนีหมายเลข 5 ในบันไดเสียง ซี ไมเนอร์ ผลงานลำดับที่ 67 โดย เบโธเฟน
Symphony No.5 in C minor, Op. 67 by Beethovenตัวอย่างเพลง (  Piano Score )
Symphony No.5 in C minor, Op. 67 by BeethovenWritten by Bussaba
 
xxx
 

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

" 3. ลักษณะเพลงซิมโฟนี "

คำนำ โดย นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
บทนำ
1. ประเภทบทเพลง
2. ซิมโฟนี ( Symphony )
3. ลักษณะเพลงซิมโฟนี
เบโธเฟน (ค.ศ. 1770 ? ค.ศ. 1827)

...

Bussaba Main Story

  นานา Story
  ดนตรีคลาสสิก...บทเพลงและการขับร้อง
  Picture
  รู้หลักธรรม
นี่คือเพื่อนของคุณ Bussaba
 
 
 
 
Copyright (c) 2011 ThailandBand.com. All rights reserved. Design by Thailand Band Group.
...