. ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
. อรรถวิทย์ Percussion 2005
ดูกี่ครั้งก็ชอบ เพราะมันเป็นช่วงแรก ๆ ของเมืองไทยจริง ๆ ที่เราเริ่มดห็นว่าคนไทยสามารถเล่น Percussion ได้ เอาเป็นว่าเราเริ่มมีความหวังในช่วงนั้น...
. 2005 YAMAHA FINAL
YAMAHA ALL THAILAND MARCHING BAND COMPETITION 2005
. มหาวชิราวุธ (2005 Percussion) PART#2
2005 YAMAHA ALL THAILAND MARCHING BAND COMPETITION
. มหาวชิราวุธ (2005 Percussion) PART#1
2005 YAMAHA ALL THAILAND MARCHING BAND COMPETITION
. ATTAWIT 2005 TRUMPET STARS WARS WARM UP
ATTAWIT 2005 TRUMPET STARS WARS WARM UP
. ATTAWIT 2005 TRUMPET STARS WARS WARM UP
2005 YAMAHA ALL THAILAND MARCHING BAND COMPETITION
. อรรถวิทย์พณิชยการ Vol.1
2005 YAMAHA ALL THAILAND MARCHING BAND COMPETITION

Video Categories

* Concert Band , Orchestra , Symphonic Band
* Marching Band Video
* Drum Corp International
* Inside Video
* Music Artists Video ,
* Music Performance and Pedagogy
* Music Ensemble
* Soundtrack
* World Musics
* 2007 YAMAHA Thailand Competition
* 2010 Thailand Royal's Cup Competition
* 2006 YAMAHA Thailand Competition
* Thailand Horn Club
* 2005 YAMAHA Thailand Competition
* Skywind Concert
* Video New Update
* Variety Video
* Good Video
* MARCHING BAND CONTEST 2011
* Benjama Concert 8
* 2004 YAMAHA Thailand Competition
* Thailand International Marching Band Competition 2011
* TSB Audio
* 2003 YAMAHA Thailand Competition
* Indy Stomp
* บันเทิง TV
* Sport TV
* Free TV

Copyright (c) 2011 ThailandBand.com. All rights reserved. Design by Thailand Band Group.