. ผดุงนารี มหาสารคาม Show2011
THE 30th ROYAL CUPS MARCHING BAND CONTEST 2011
. วชิรธรรมสาธิต Show2011
THE 30th ROYAL CUPS MARCHING BAND CONTEST 2011
. โยธินบูรณะ Show2011
THE 30th ROYAL CUPS MARCHING BAND CONTEST 2011
. Mongfort Show2011
THE 30th ROYAL CUPS MARCHING BAND CONTEST 2011
. ATC In the loot Part#2
THE 30th ROYAL CUPS MARCHING BAND CONTEST 2011
. อรรถวิทย์ Show2011
THE 30th ROYAL CUPS MARCHING BAND CONTEST 2011
. Ayuthaya in the lot Part#1
THE 30th ROYAL CUPS MARCHING BAND CONTEST 2011
. ATC In the lot Part#1
THE 30th ROYAL CUPS MARCHING BAND CONTEST 2011
. เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ (Show)
THE 30th ROYAL CUPS MARCHING BAND CONTEST 2011
. วงเมืองพัทยา ชลบุรี (Show)
THE 30th ROYAL CUPS MARCHING BAND CONTEST 2011
. วงเมืองพัทยา ชลบุรี
เมือง พัทยา (PATAYA CITY) วอล์มก่อนประกวดชิงแชมป์ประเทศไทย 2010

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Video Categories

* Concert Band , Orchestra , Symphonic Band
* Marching Band Video
* Drum Corp International
* Inside Video
* Music Artists Video ,
* Music Performance and Pedagogy
* Music Ensemble
* Soundtrack
* World Musics
* 2007 YAMAHA Thailand Competition
* 2010 Thailand Royal's Cup Competition
* 2006 YAMAHA Thailand Competition
* Thailand Horn Club
* 2005 YAMAHA Thailand Competition
* Skywind Concert
* Video New Update
* Variety Video
* Good Video
* MARCHING BAND CONTEST 2011
* Benjama Concert 8
* 2004 YAMAHA Thailand Competition
* Thailand International Marching Band Competition 2011
* TSB Audio
* 2003 YAMAHA Thailand Competition
* Indy Stomp
* บันเทิง TV
* Sport TV
* Free TV

Copyright (c) 2011 ThailandBand.com. All rights reserved. Design by Thailand Band Group.