IMG-LOGO

อรรถวิทย์ Percussion 2005

Post by - -
ดูกี่ครั้งก็ชอบ เพราะมันเป็นช่วงแรก ๆ ของเมืองไทยจริง ๆ ที่เราเริ่มดห็นว่าคนไทยสามารถเล่น Percussion ได้ เอาเป็นว่าเราเริ่มมีความหวังในช่วงนั้น...


Leave a Comment