IMG-LOGO

BUU Symphonic Band

Post by - -


เทปบันทึกภาพ งานคอนเสิร์ตการกุศล BUU Symphonic Band แห่งมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ออกอากาศที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวัีนที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

Leave a Comment


【?? ส่งฟรี !!! ช๊อปขั้นต่ำ ฿99】?? Laurier ผ้าอนามัย ลอรีเอะ จำนวน 1 ห่อwww.thailandband.com


***

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


IMG

วีดีโอแนะนำ