IMG-LOGO

ภาพมุมสูงวงโยธวาทิตคั้งแรกในประเศไทย

Post by - -


มันเป็นภาพถ่ายการแปรแถวของวงโยธวาทิตที่ถ่ายมุมสูงด้วยกล้อง Drone ครั้งแรกในเมืองไทยเป็นภาพที่สวยงามมาก ๆ ตั้งแต่เกิดมาพึ่งเคยเห็นครับ

Leave a Comment