มาร์ชราชวัลลภ (Royal Guard March) | สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี | #วงโยธวาทิต
เปิดดู 8 ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ
ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์
ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกจยน พุทธศักราย ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.แสดงความคิดเห็น
เป็นเพื่อนกับ Thailand band

Benjama Band Concert ครั้งที่ 1
วีดีโอ Benjama Band Concert ครั้งที่ 1 ค
เปิดดู 11 ครั้ง

Powered By Spirit Team | TSB Music Education