อยากจะคุย EP1 | World Association Of Marching Show Bands
เปิดดู 7 ครั้ง


www.thailandband.com | TSB Educationแสดงความคิดเห็น
เป็นเพื่อนกับ Thailand band

Music Theory (ทฤษฎีดนตรี) ep.1: บรรทัด 5 เส้น และ กุญแจซอล
ข้อมูลจาก https://www.youtube.com/watch?
เปิดดู 5 ครั้ง
Basic Music Education | By Teacher Karn
Basic Music Education เนื้อหาวิชาดนตรีขั
เปิดดู 12 ครั้ง
Benjama Band Concert ครั้งที่ 1
วีดีโอ Benjama Band Concert ครั้งที่ 1 ค
เปิดดู 11 ครั้ง

Powered By Spirit Team | TSB Music Education