ยุคกลาง (Middle Ages) | ยุคสมัยของดนตรีตะวันตก
เปิดดู 5 ครั้งยุคกลาง (Middle Ages)
ยุคนี้คือ ช่วงเวลาระหว่างศตวรรษที่ 5-15 (ราว ค.ศ. 450-1400) อาจเรียกว่า ยุคเมดิอีวัล (Medieval Period) ดนตรีในยุคนี้เป็น vocal polyphony คือ เป็นเพลงร้องโดยมีแนวทำนองหลายแนวสอดประสานกัน ซึ่งพัฒนามาจากเพลงสวด (Chant) และเป็นเพลงแบบมีทำนองเดียว (Monophony) ในระยะแรกเป็นดนตรีที่ไม่มีอัตราจังหวะ (Non-metrical) ในระยะต่อมาใช้อัตราจังหวะ ¾ ต่อมาในศตวรรษที่ 14 มักใช้อัตราจังหวะ 2/4 เพลงร้องพบได้ทั่วไป และเป็นที่นิยมมากกว่าเพลงที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรี รูปแบบของเพลงเป็นแบบล้อทำนอง (Canon) นักดนตรีที่ควรรู้จักคือ มาโซท์และแลนดินีแสดงความคิดเห็น
เป็นเพื่อนกับ Thailand band

ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน | Point of View x PGVIM
ข้อมูลจาก https://www.youtube.com/watch?
เปิดดู 3 ครั้ง
Music Theory (ทฤษฎีดนตรี) ep.1: บรรทัด 5 เส้น และ กุญแจซอล
ข้อมูลจาก https://www.youtube.com/watch?
เปิดดู 5 ครั้ง
Basic Music Education | By Teacher Karn
Basic Music Education เนื้อหาวิชาดนตรีขั
เปิดดู 7 ครั้ง
Benjama Band Concert ครั้งที่ 1
วีดีโอ Benjama Band Concert ครั้งที่ 1 ค
เปิดดู 10 ครั้ง

Powered By Spirit Team | TSB Music Education