. ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
. อรรถวิทย์ Percussion 2005
ดูกี่ครั้งก็ชอบ เพราะมันเป็นช่วงแรก ๆ ของเมืองไทยจริง ๆ ที่เราเริ่มดห็นว่าคนไทยสามารถเล่น Percussion ได้ เอาเป็นว่าเราเริ่มมีความหวังในช่วงนั้น...
. 2005 YAMAHA FINAL
YAMAHA ALL THAILAND MARCHING BAND COMPETITION 2005
. มหาวชิราวุธ (2005 Percussion) PART#2
2005 YAMAHA ALL THAILAND MARCHING BAND COMPETITION
. มหาวชิราวุธ (2005 Percussion) PART#1
2005 YAMAHA ALL THAILAND MARCHING BAND COMPETITION
. ATTAWIT 2005 TRUMPET STARS WARS WARM UP
ATTAWIT 2005 TRUMPET STARS WARS WARM UP
. ATTAWIT 2005 TRUMPET STARS WARS WARM UP
2005 YAMAHA ALL THAILAND MARCHING BAND COMPETITION
. อรรถวิทย์พณิชยการ Vol.1
2005 YAMAHA ALL THAILAND MARCHING BAND COMPETITION
Copyright (c) 2011 ThailandBand.com. All rights reserved. Design by Thailand Band Group.