111113 อาจารย์และนักศึกษาศิลปากร ณ เวทีประชาชน ราชดำเนิน