การประกวด I&E ประเภท Snare Drum Solo นาย รณฤทธิ์ สาเสน