ประดุจดังแหล่งกำเนิดวงการ Drumline วงแรกของเมืองไทย