เพลงสรรเสริญพระบารมีโดยวง บดินทร์เดชา สิงห์สิงหเสนี